ἀπαλλάσσομαι

ἀπαλλάσσω
set free
pres ind mp 1st sg
ἀπαλλάσσω
set free
pres ind mp 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • απαλλάσσομαι — απαλλάσσομαι, απαλλάχθηκα και απαλλάχτηκα, απαλλαγμένος βλ. πίν. 95 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • απαλλάσσομαι — [апаллассоьэ] р освобождаюсь …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ξεμπερδένω — απαλλάσσομαι, ελευθερώνομαι, ξεμπερδεύω («κι αν ξεμπερδέσω ς μια μερά, σ άλλη μεταμπερδένω», Ερωτόκρ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < μεταπλασμ. τ. τού ξεμπερδεύω] …   Dictionary of Greek

  • απαλλάσσω — (AM ἀπαλλάσσω κ. ττω) [αλλάσσω] Ι. ενεργ. 1. αφαιρώ, απομακρύνω κάτι κακό από κάποιον, ελευθερώνω, ανακουφίζω 2. αποσύρω κατηγορία, αθωώνω II. (μέσ. κ. παθ.) απελευθερώνομαι, γλυτώνω αρχ. ενεργ. (μτβ. κ. αμτβ.) 1. ξεφορτώνομαι, ξεμπλέκω,… …   Dictionary of Greek

  • ησυχάζω — και συχάζω (AM ἡσυχάζω) Ι. (αμτβ.) 1. βρίσκομαι σε ησυχία, είμαι ήσυχος, ηρεμώ, είμαι σε ηρεμία, αδρανώ 2. συνεκδ. αναπαύομαι, ξεκουράζομαι, ξαποσταίνω («ἡ ἀπορία τοῡ μὴ ἡσυχάζειν» η έλλειψη αναπαύσεως, Θουκ.) 3. συνεκδ. πλαγιάζω, κοιμάμαι 4.… …   Dictionary of Greek

  • αποκαθαίρω — ἀποκαθαίρω (Α) 1. καθαρίζω, σφουγγίζω 2. (για μέταλλα) αφαιρώ τις άχρηστες ουσίες 3. (για τη φωνή) μιλώ καθαρά 4. απομακρύνω, απαλλάσσομαι από κάτι 5. μέσ. καθαρίζομαι, απαλλάσσομαι από κάτι …   Dictionary of Greek

  • απομεριμνώ — ἀπομεριμνῶ ( άω) (Α) παύω να ενδιαφέρομαι για κάτι, αδιαφορώ μσν. 1. απαλλάσσομαι από τις μέριμνες 2. απαλλάσσομαι από τη βιοτική μέριμνα, ησυχάζω, πεθαίνω …   Dictionary of Greek

  • προσεπιλύομαι — Μ απαλλάσσομαι, εκφράζομαι ελεύθερα. [ΕΤΥΜΟΛ. < προσ * + ἐπιλύομαι «απαλλάσσομαι»] …   Dictionary of Greek

  • ανακουφίζω — (Α ἀνακουφίζω) 1. λιγοστεύω το βάρος κάποιου πράγματος, ελαφρώνω, ξαλαφρώνω 2. σηκώνω, ανασηκώνω νεοελλ. Ι. ενεργ. 1. ελαφρώνω κάποιον από τα βάρη του, τις υποχρεώσεις ή τις οικονομικές δυσχέρειες, συντρέχω, βοηθώ, ενισχύω 2. απαλλάσσω κάποιον… …   Dictionary of Greek

  • ανακύπτω — (Α ἀνακύπτω) [κύπτω] 1. παρουσιάζομαι, εμφανίζομαι ξαφνικά 2. ακολουθώ σαν αποτέλεσμα, προκύπτω νεοελλ. συνέρχομαι από κάποια συμφορά, αναλαμβάνω, ανακτώ τις δυνάμεις μου (σωματικές ή ψυχικές) αρχ. 1. σηκώνω ψηλά ή κλίνω προς τα πίσω το κεφάλι 2 …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.